10 zł
 • Wspomóż budowę studni!
 • Konto akcji:
  Fundacja Dwunastka
  8310 9013 5900 0000 0131 8312 83


50 zł
 • Wspomóż budowę studni!
 • Konto akcji:
  Fundacja Dwunastka
  8310 9013 5900 0000 0131 8312 83

1050 zł
 • Wspomóż budowę studni!
 • Konto akcji:
  Fundacja Dwunastka
  8310 9013 5900 0000 0131 8312 83

«Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody» (Mk 9, 41).

Życie w Sudanie Południowym

50 % społeczeństwa żyje za mniej niż 1 dolar dziennie! Dostęp do wody jest zatem poza zasięgiem przeciętnego człowieka.

Woda to życie

Woda jest dla nas codziennością i jest dla nas oczywiste, że popłynie z kranu. Jednak ostatnie badania wskazują, że tylko 55% ludzi w Sudanie Południowym ma dostęp do bezpiecznych źródeł wody pitnej.

Higiena

Tylko 15% społeczeństwa Sudanu Południowego ma dostęp do łazienki i może żyć we względnie ludkich warunkach.

Brudna woda

Zatruta woda jest przyczyną śmierci wielu dorosłych, a co najgorsze wielu dzieci. 45% społeczeństwa Sudanu Południowego pije brudną wodę.

Śmierć dzieci

Co godzinę umiera 42 dzieci poniżej 5 roku życia.